334505.com好料尽在六合财神爷论坛
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录!
121期:期期杀十码〓〓〓开:羊17准
【01 13 25 37 49 07 19 31 43 48】
122期:期期杀十码〓〓〓开:狗26准
【11 23 35 47 05 17 29 41 02 14】
123期:期期杀十码〓〓〓开:虎46准
【06 18 30 42 12 24 36 48 03 15】
124期:期期杀十码〓〓〓开:龙44准
【04 16 28 40 01 13 25 37 07 19】
125期:期期杀十码〓〓〓开:狗14准
【12 24 36 48 05 17 29 41 01 49】
126期:期期杀十码〓〓〓开:猪13准
【06 18 30 42 07 19 31 43 01 49】
127期:期期杀十码〓〓〓开:鼠48准
【07 19 31 43 04 16 28 40 10 22】
128期:期期杀十码〓〓〓开:蛇07准
【08 20 32 44 02 14 26 38 01 49】
129期:期期杀十码〓〓〓开:鸡15准
【12 24 36 48 02 14 26 38 01 13】
130期:期期杀十码〓〓〓开:狗38准
【06 18 30 42 09 21 33 45 03 15】
131期:期期杀十码〓〓〓开:狗02准
【07 19 31 43 01 13 25 37 49 03】
132期:期期杀十码〓〓〓开:蛇07准
【12 24 36 48 11 23 35 47 02 14】
133期:期期杀十码〓〓〓开:马06准
【09 21 33 45 14 26 38 20 32 44】
134期:期期杀十码〓〓〓开:猪01准
【02 14 26 38 12 24 36 48 06 18】
136期:期期杀十码〓〓〓开:羊17准
【04 16 28 40 07 19 31 43 01 49】
137期:期期杀十码〓〓〓开:鸡15准
【40 28 45 33 08 32 46 22 13 49】
138期:期期杀十码〓〓〓开:羊05准
【04 16 28 40 07 19 31 43 03 15】
139期:期期杀十码〓〓〓开:牛47准
【06 18 30 42 05 17 29 41 04 16】
140期:期期杀十码〓〓〓开:鼠12准
【08 20 32 44 10 22 34 04 16 28】
141期:期期杀十码〓〓〓开:狗02准
【09 21 33 45 07 19 31 43 01 49】
142期:期期杀十码〓〓〓开:龙20准
【05 17 29 41 12 24 36 48 11 23】
143期:期期杀十码〓〓〓开:牛47准
【06 18 30 42 04 16 28 40 05 17】
001期:期期杀十码〓〓〓开:猴40准
【01 13 25 37 49 17 08 20 32 44】
002期:期期杀十码〓〓〓开:龙08准
【02 14 26 38 06 18 30 42 36 48】
004期:期期杀十码〓〓〓开:猪01准
【12 37 24 15 27 03 10 09 36 48】
005期:期期杀十码〓〓〓开:狗38准
【19 04 16 28 40 31 43 12 24 01】
006期:期期杀十码〓〓〓开:鼠36准
【01 09 13 16 21 26 37 31 49 42】
007期:期期杀十码〓〓〓开:马42准
【03 05 15 17 27 29 39 41 07 19】
008期:期期杀十码〓〓〓开:鼠13准
【11 23 47 10 22 34 01 44 37 06】
009期:期期杀十码〓〓〓开:?00准
【04 16 28 40 08 20 32 44 36 48】
010期:期期杀十码〓〓〓开:?00准
【00 00 00 00 00 00 00 00 00 00】
注意:2020年的生肖属性从008期开始启用!
 
特码波段 三肖中特 玄机①码 主攻3码
经典平特 四肖八码 一句平特 一肖爆特
一肖平特 ⒖码中特 大小中特 九宫禁肖
精选单双 8码8码 必中大小 四选一肖
单双十码 平特连肖 一句平特 两肖两码
内幕四肖 四碼四碼 单点⒈碼 单双⑵肖
2019年属性知识